Клинично проучване на лекарство

Клинично проучване на лекарство Как се започва клинично проучване на ново лекарство Клинично проучване на лекарство. Решението за започване на

Прочетете повече

Обучение за работа в ограничени пространства – дистанционно, онлайн и на място

Обучение за работа в ограничени пространства – периодично обучение по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във

Прочетете повече

Обучение за ръчна работа с тежести – дистанционно, онлайн и на място

Обучение за ръчна работа с тежести – периодично обучение по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Прочетете повече

Обучение за ергономичност на работното място

Обучение за ергономичност на работното място – периодично обучение по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Прочетете повече

Обучение при работа на открито – изисквания за защита на работещите, лични предпазни средства ЛПС и мерки за намаляване на риска

Обучение при работа на открито – изисквания за защита на работещите, лични предпазни средства ЛПС и мерки за намаляване на

Прочетете повече

Обучение на работници заети в дейност, която създава опасност за тяхното или на други лица здраве и живот

Обучение на работници заети в дейност, която създава опасност за тяхното или на други лица здраве и живот във фирмата! 

Прочетете повече

Обучение за правоспособност на работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения

Обучение за правоспособност на работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и

Прочетете повече

Обучение на членовете на КУТ или ГУТ комитет по условия на труд или група по условия на труд

Обучение на членовете на КУТ или ГУТ комитет по условия на труд или група по условия на труд във фирмата! 

Прочетете повече

Обучение на лицата за инструктажи във фирмата

Обучение на лицата за инструктажи във фирмата! 

Прочетете повече

Обучение на длъжностните лица по чл 24 на ЗЗБУТ

Обучение на длъжностните лица по чл 24 на ЗЗБУТ – Закона за здравословни и безопасни условия на труд! 

Прочетете повече