ЗБУТ Обучения онлайн, дистанционни и на място

Обучения по здравословни и безопасни условия на труд

ЗА НАС ЗБУТ ОБУЧЕНИЯ

Уважаеми работодатели, търсите ли качествени лектори за ЗБУТ обучения за Вашите служители?

Законът за здравословни и безопасни условия на труд и произтичащите от него наредби поставят пред Вас все по-нови и нарастващи по обем специфични изисквания, съобразени със законодателството на Европейския съюз и насочени към опазване здравето и повишаване работоспособността на Вашите работници и служители.

Всички наши обучения по ЗБУТ са разработени съвместно с най-добрите експерти по здравословни и безопасни условия на труд в България.

Познавайки в детайли трудовото законодателство, ние ще ви помогнем да осигурите и поддържате здравословни и безопасни условия на труд във Вашата фирма. Провежданите от нас ЗБУТ обучения са в съответствие с всички актуални нормативни актове.

ЗБУТ обучения
ЗБУТ обучения

Ние можем да бъдем полезни, когато:

 • Вие се нуждаете от организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове;
 • Вие се нуждаете от изготвяне на оценка на риска на работните места;
 • Вие се нуждаете от обучение по здравословни и безопасни условия на труд;
 • Вие се нуждаете от измерване на факторите на работната среда;
 • Вие се нуждаете от консултации при изготвянето на документи, правила, заповеди и др., свързани със здравословните и безопасни условия на труд;
 • Вие се нуждаете от трудовоправни консултации.

За да отговорите изцяло и в срок на всички предизвикателства в областта на здравословните и безопасни условия на труд, нашата фирма има удоволствието да Ви предложи множество обучения свързани със здравословните и безопасни условия на труд.

Предлагаме Ви всякакви варианти за провеждането на ЗБУТ обучения:

 • На място в наша учебна зала, отговаряща на всички изисквания;
 • На място във Ваша учебна зала;
 • Дистанционно / онлайн обучение, което ще спести доста разходи и време на Вашата фирма, но същевременно ще осигури всички необходими знания на обучавания;
 • Индивидуално или групово обучение, съобразено с Вашите изисквания;
 • Други варианти – моля пишете ни или ни се обадете.

Извършваме всички ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (Издадена от МТСП, обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г., попр., бр. 4 от 2010 г., изм., бр. 25 от 2010 г.).

Предлагаме Ви да се посмеете с едно забавно ретро видео клипче за обучение по безопасност и здраве в офис

Всички видове ЗБУТ обучения, които предлагаме може да видите тук

Потърсете ни и няма да съжалявате, Вие и Вашите служители ще останете доволни!