Обучение за работа в ограничени пространства – дистанционно, онлайн и на място

Обучение за работа в ограничени пространства – периодично обучение по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във

Read more

Обучение за ръчна работа с тежести – дистанционно, онлайн и на място

Обучение за ръчна работа с тежести – периодично обучение по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Read more

Обучение за ергономичност на работното място

Обучение за ергономичност на работното място – периодично обучение по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Read more

Обучение при работа на открито – изисквания за защита на работещите, лични предпазни средства ЛПС и мерки за намаляване на риска

Обучение при работа на открито – изисквания за защита на работещите, лични предпазни средства ЛПС и мерки за намаляване на

Read more

Обучение на работници заети в дейност, която създава опасност за тяхното или на други лица здраве и живот

Обучение на работници заети в дейност, която създава опасност за тяхното или на други лица здраве и живот във фирмата! 

Read more

Обучение за правоспособност на работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения

Обучение за правоспособност на работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и

Read more

Обучение на членовете на КУТ или ГУТ комитет по условия на труд или група по условия на труд

Обучение на членовете на КУТ или ГУТ комитет по условия на труд или група по условия на труд във фирмата! 

Read more

Обучение на лицата за инструктажи във фирмата

Обучение на лицата за инструктажи във фирмата! 

Read more

Обучение на длъжностните лица по чл 24 на ЗЗБУТ

Обучение на длъжностните лица по чл 24 на ЗЗБУТ – Закона за здравословни и безопасни условия на труд! 

Read more

Обучение на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси

Обучение на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси!

Read more