ЗБУТ Обучения онлайн, дистанционни и на място

Обучения по здравословни и безопасни условия на труд

ИНТЕРЕСНО

Счетоводните къщи и техните предложения

Какви са цените на услугите на счетоводните къщи?

Цените на избраните от вас  услуги в счетоводните къщи:

  • Безплатна регистрация на фирма (ООД/ЕООД/ЕТ) на нови клиенти при сключване на договор за месечно счетоводно обслужване за една или повече години.
  • Безплатна регистрация по ДДС на нови клиенти при сключване на договор за счетоводно обслужване за една или повече години.
  • Безплатно годишно отчитане и приключване на всички нови клиенти, след подписване на договор за счетоводно обслужване за една или повече години.
  • Безплатен допълнителен пакет административно счетоводно обслужване. За нови клиенти при сключване на договор за месечно счетоводно обслужване за една или повече години.
  • Отстъпки от 5% и 10% заплатени счетоводни услуги при авансово плащане – 5% за 6 месеца и 10% за 12 месеца.

Защо да използвате външно обслужване

Има редица причини да подкрепите премахването на счетоводството на Вашата компания и да се използва външна услуга, вместо създаването и поддържането на Ваш собствен счетоводен отдел.

В практиката на счетоводството редовно се срещат сложни и нетрадиционни инциденти, чието разрешаване често е извън силите на обикновения счетоводител. Във фирма, специализирана в професионални счетоводни услуги, данъчни и финансови консултации, подобни инциденти, както и тяхното разрешаване, са ежедневие. Това се дължи на високата квалификация на служителите в този вид счетоводна къща и широкия спектър от дейности и проблеми на фирмите клиенти.

Не трябва да пренебрегвате първоначалните разходи, необходими за откриване на собствен счетоводен отдел за счетоводни услуги във Вашата компания. Разходите за създаване и оборудване на работното място на счетоводителя с офис техника, специализиран софтуер са само част от тях. В счетоводните къщи тези разходи също съществуват, но след като бъдат реализирани, те се споделят между всички фирми клиенти. Така значително се намаляват разходите за всяка една от фирмите. В резултат на това се намалява и цената на счетоводните услуги. Това води до по-ниска цена, която Вие, бъдещият клиент, ще заплатите.

По същия начин стои въпросът с текущите разходи за месечна поддръжка на независим счетоводен отдел. Това са разходите за заплати на счетоводители, социални и медицински осигуровки, непредвидени/евентуални компенсации или евентуални бонуси. Без да забравяме отпуски, болнични и оттук нататък канцеларски и офис консумативи, както и всякакви други разходи, необходими за нормалното протичане на работния процес.