ЗБУТ Обучения онлайн, дистанционни и на място

Обучения по здравословни и безопасни условия на труд

ИНТЕРЕСНО

Коучинг – какво е това?

Коучинг – какво е това? – полезна информация

Коучинг – какво е това?

Коучингът не е просто консултация. Почти всеки човек, преди да се захване с тази дейност, смята, че това са обикновени консултации или обучения. Всички те мислят, че вече знаят как работи.

Но това е погрешно мнение, всичко е съвсем различно. Тоест, когато човек наистина започне да разбира това, идеята за коучинг се променя коренно. Появява се ясна представа за това какво е коучинг, както и за това как се различава от самите консултации или обучения.

Коучинг – какво е това? В тази статия ще се опитаме да Ви обясним с прости думи, какво е коучингът, как работи и по какво се различава от консултирането, менторството и обучението. Освен това ще Ви разкажем за методите и етапите на този процес и ще Ви разкажем за перспективите за работа като професионален треньор.

Какво е коучинг?

Думата коучинг придобива голямата си популярност във Великобритания. Това е, което учениците по английски наричат частни преподаватели. Изглежда толкова красива дума и толкова прост превод.

Значи треньорът е наставник?

Почти. Коучът е човек, който помага на своя клиент да постигне целите си.

Целият смисъл на коучинга е човек да използва точно онези умения, които са най-добре развити за него, тоест да прави това, в което е по-развит. Тези умения ще се разкрият и ще се покажат точно по време на коучинга.

Коучингът е процес, по време на който на човек се помага да постигне определена цел, която си е поставил. На практика това е период от време, през който на клиента се помага да намери отговори на въпроси в себе си, както и да разкрие своите умения и способности. В крайна сметка клиентът идва, за да постигне своята житейска или професионална цел.

Коучингът е изкуството да се допринася за ученето и развитието на друг човек.

Всъщност това е човек, който в резултат на общуване помага на клиента с търсенето на отговор в себе си.