ЗБУТ Обучения онлайн, дистанционни и на място

Обучения по здравословни и безопасни условия на труд

ЗБУТ ОБУЧЕНИЯ ЦЕНА

ЗБУТ обучения цена без конкуренция в цялата страна за Вашите служители от професионални лектори и експерти по здравословни и безопасни условия на труд от збутобучения.com и zbutinfo.com

ЗБУТ ОБУЧЕНИЯ ЦЕНА

Всички наши обучения са разработени съвместно с най-добрите експерти по здравословни и безопасни условия на труд в България.

Ние може да Ви помогнем да осигурите и поддържате здравословни и безопасни условия на труд във Вашата фирма. Провежданите от нас обучения са в съответствие с всички актуални нормативни изисквания в Република България и Европейския съюз.

ЗБУТ ОБУЧЕНИЯ ЦЕНА
ЗБУТ ОБУЧЕНИЯ ЦЕНА

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС ЗА ВАШИТЕ ЗБУТ ОБУЧЕНИЯ

Ние може да Ви предложим:

  1. Европейско ниво на компетентност на лекторите
  2. Конкретност и целенасоченост на темите
  3. Нагледност и многожанровост при представяне на темите
  4. Качество на предоставяните материали
  5. Многообразие на провеждане на обученията – на място в предприятието, в наша зала или индивидуално по заявка
  6. Присъственост и доказана полза за обучаваните лица
  7. Възможност да отговорим веднага на поставените ни въпроси
  8. Ние сме част от zbutinfo.com

Предлагаме Ви най-съвременните и гъвкави варианти за провеждането на ЗБУТ обучения цена без конкуренция!

Извършваме всички ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (Издадена от МТСП, обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г., попр., бр. 4 от 2010 г., изм., бр. 25 от 2010 г.).

Предлагаме Ви да се посмеете с едно безплатно и много забавно видео клипче за обучение по безопасност и здраве в офис

За връзка с нас и получаване на конкретна ценова оферта за ЗБУТ обучения в цялата страна и всички форми на обучение, моля свържете се с нас. Може да използвате следните Контакти

Потърсете ни и няма да съжалявате, Вие и Вашите служители ще останете доволни!